Οι νέες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Νόμος 4842/2021 (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4842/2021 "Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις". 
Ο νόμος περιλαμβάνει εκτεταμένες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μέρος Α), στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ρυθμίσεις για τους δικαστικούς υπαλλήλους, διάταξη για τον Κώδικα δικηγόρων, ρυθμίσεις για τη Νομικ΄ξ Βοήθεια, και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (μέρος Β). Στο άρθρο 116 του νόμου προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σχόλια