Υποχρεωτική εγγραφή των δικηγόρων στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΦΕΚ)

Την υποχρεωτική εγγραφή των δικηγόρων και γενικά των ασκούντων νομική δραστηριότητα (ΚΑΔ 69.10.1) προβλέπει η Υπουργική Απόφαση 90043/6.9.2021(Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ).
Ακολουθήστε το Legalnews24.gr στο Google News εδω
Σύμφωνα με το άρθρο 3 (Φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα και υποχρεώσεις αυτών) :
1. Μη εμπορική δραστηριότητα ασκούν όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Μη εμπορικές δραστηριότητες θεωρούνται ιδίως αυτές που έχουν κυρίαρχα επιστημονικό ή/και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, οι δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής και διάθεσης αγαθών, καθώς και όσες λαμβάνουν χώρα σε εξαιρετικά μικρή κλίμακα στο πλαίσιο της αγοράς και με θεμέλιο τον ίδιο σωματικό μόχθο των προσώπων που τις ασκούν. 
2. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα: α) εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕ.Μ.Η., β) δεν καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 113 του ν. 4635/2019, με εξαίρεση τα τέλη που αφορούν σε επιλογή διακριτικού τίτλου, η οποία είναι προαιρετική.

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Μήπως γνωρίζετε τι γίνεται με τους δικηγόρους που έχουν κάνει διακοπή εργασιών και ειναι πλέον μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού; Υπαρχει και για αυτούς υποχρέωση εγγραφής ή μόνο αν αποφασίσουν να ξανα αρχίσουν επαγγελματική δραστηριότητα; Αν κάποιος γνωρίζει μπορεί παρακαλώ να ενημερώσει; Ευχαριστώ πολύ.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Θα έρθει η μέρα που θα βάλουμε ταμειακή σαν τους μπακάληδες και θα έχουμε και ζυγαριά !Αλλά τότε θα υπαγόμεθα στο εμπορικό σύλλογο Αθηνών και δεν θα χρειάζεται ΔΣΑ ,να και κάτι καλό !