Ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού μετά από ανατροπή της κατάσχεσης με δικαστική απόφαση

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αρ. απόφασης 3192/2021: Δεκτή η ανακοπή κατά δήλωσης  συνέχισης πλειστηριασμού, εφόσον το βάθρο της εκτέλεσης, δηλαδή η κατάσχεση, έχει ανατραπεί με απόφαση Ειρηνοδικείου (1019 ΚΠΟΛΔ).

Σύμφωνα με  τη  διάταξη  του  άρθρου  1019 &  1  ΚΠολΔ, εάν παρέλθει ένα έτος από την επιβολή της κατασχέσεως χωρίς να γίνει πλειστηριασμός  , η κατάσχεση μπορεί να ανατραπεί με δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας του τόπου επιβολής της κατασχέσεως,  κατά τη  διαδικασία  των  άρθρων  686 επ.ΚΠολΔ, με αίτηση οποιουδήποτε έχοντος  έννομο συμφέρον. Η  ανατροπή  λογίζεται  ότι  επέρχεται  έναντι  όλων  από  τη δημοσίευση. Σε περίπτωση όμως, που ακολουθήσει ανατροπή της κατασχέσεως με τη δημοσίευση  δικαστικής αποφάσεως  μεταγενέστερα  της  δηλώσεως υποκαταστάσεως  και  επισπεύσεως,  τότε  εκλείπει  πλέον  το  νόμιμο βάθρο της εκτελεστικής διαδικασίας, που είναι η κατάσχεση,  ως εκ τούτου, με  την  ανατροπή  της  κατασχέσεως συμπαρασύρεται σε  εξαφάνιση  και η  προγενέστερη  δήλωση συνεχίσεως ή υποκαταστάσεως και επισπεύσεως του πλειστηριασμού. Έτσι, η  νομική ισχύς  της  δηλώσεως  συνεχίσεως  εκμηδενίζεται από την  τυχόν  μεταγενέστερη  ανατροπή  της  κατασχέσεως  με  δικαστική απόφαση,  διότι, η υποκατάσταση  δεν μπορεί  να θεωρηθεί  ότι επέχει  θέση  αυτοτελούς κατασχέσεως, που να στηρίζει αυτοτελώς την εκτελεστική διαδικασία, όπως  η  αναγγελία,  υπό  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις. Έτσι,  και  στις  δύο περιπτώσεις  αναπόφευκτα συμπαρασύρεται  σε  κατάρρευση  όλη  η εκτελεστική  διαδικασία. 

Συνεπώς  η  συνέχιση  ή  η  υποκατάσταση καθίστανται δικονομικά άκυρες και μπορεί να προσβληθούν με  ανακοπή του αρ. 933 ΚΠολΔ ή όπως εν προκειμένω με το ειδικό ένδικο βοήθημα του αρ. 973 παρ. 6 ΚΠολΔ ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου.  Συμπερασματικά, η  εκτέλεση  που  συνεχίζεται με βάση  την  εκ  των  υστέρων ακυρωθείσα  κατάσχεση,  παραμένει μετέωρη,  διότι με  την  ακύρωση  της  κατασχέσεως  εκμηδενίζεται  η ισχύς  και  των  μετέπειτα  πράξεων. Δεκτή η ανακοπή.

Δείτε την απόφαση εδώ

(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Γεωργίου Καλτσά, Σωτήρος Διός 6-Πειραιάς, τηλ.επικ. 2104119287-2104171385, κιν: 6972397827)

Ακολουθήστε στο Google News το Legalnews24.gr ΕΔΩ

Σχόλια