Παρατείνονται οι επείγουσες ρυθμίσεις στα πολιτικά δικαστήρια μέχρι 31.12.2021

Με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπ.Υγείας, παρατείνονται έως την 31.12.2021 οι κάτωθι δικονομικές ρυθμίσεις στις πολιτικές δίκες:

1) Χρονικός καταμερισμός υποθέσεων στο πινάκιο.

2) Δυνατότητα υποβολής κοινού αιτήματος αναβολής χωρίς παρουσία των πληρεξουσίων στο ακροατήριο, εφόσον υποβληθεί το κοινό αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προτεραία (έως την 12.00) στη γραμματεία.

3) Δυνατότητα συζήτησης της υπόθεσης στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος εφόσον υποβληθεί δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προτεραία (έως την 12.00) προς στη γραμματεία του δικαστηρίου.

4) Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρων.

Η υπ’ αριθ. 1087/159/29.9.2021 τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που περιέχει τις ανωτέρω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμη εδώ

(πηγή:dsa.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr