Ακύρωση πράξης βεβαίωσης οφειλής ασφαλιστικών εισφορών: Δεν αναγράφεται η αιτία της οφειλής στην ατομική ειδοποίηση - Αόριστη η ταμειακή βεβαίωση (ΔΠρΘεσ)

Διοικ. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης - Απόφαση: 7473/2020, Ε’ Τμήμα Μονομελές: Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών: Στην ατομική ειδοποίηση όσο και στον συνοδεύοντα αυτή πίνακα χρεών δεν αναγράφεται η αιτία της οφειλής, δηλαδή σε ποιες ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχεί το ταμειακώς βεβαιωθέν ποσό για κάθε ξεχωριστή εγγραφή. Αόριστες οι ταμειακές βεβαιώσεις. Δέχεται την προσφυγή.

Νόμιμος τίτλος για την ταμειακή βεβαίωση (εν στενή εννοία βεβαίωση) σε βάρος του ασφαλισμένου του πρώην Τ.Α.Ε. και μετέπειτα του Ο.Α.Ε.Ε ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών συνιστούσε αντίστοιχα η απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Α.Ε. και ακολούθως η Π.Ε.Ε.ΠΤ, μετά δε την ίδρυση του Κ.Ε.Α.Ο., νόμιμο τίτλο συνιστά η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε από και διά της αποδόσεως μοναδικού αριθμού.

Επιπλέον, τόσο υπό το προγενέστερο ισχύσαν καθεστώς όσο και υπό το νέο καθεστώς του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 απαραίτητη προϋπόθεση για την εν στενή εννοία βεβαίωση του ληξιπρόθεσμου χρέους είναι να αναγράφεται στις σχετικές πράξεις που εκδίδονται η αιτία της οφειλής ήτοι το είδος του χρέους με εξειδίκευση της προέλευσής του καθώς και το χρόνο στον οποίο ανάγονται οι οφειλές.

Επιπροσθέτως, τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά και στην ατομική ειδοποίηση η οποία αποστέλλεται προς τον οφειλέτη. Με την αναλυτική καταγραφή της αιτίας της οφειλής προσδιορίζεται και συγκεκριμενοποιείται το είδος του χρέους (ασφαλιστικές εισφορές από ατομική επιχείρηση, ασφαλιστικές εισφορές ως μέλος εταιρίας κ.α.) και ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη νομιμότητα τόσο της καταλογιστικής πράξης όσο και της πράξης εκτέλεσης και να προβεί στην άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, αν πιστεύει ότι θίγεται.

Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο στην ατομική ειδοποίηση όσο και στον συνοδεύοντα αυτή πίνακα χρεών δεν αναγράφεται η αιτία της οφειλής, δηλαδή σε ποιες ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχεί το ταμειακώς βεβαιωθέν ποσό για κάθε ξεχωριστή εγγραφή. Αόριστες οι ταμειακές βεβαιώσεις. Δέχεται την προσφυγή. (adjustice.gr)

 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου