Η νέα ΚΥΑ για τα μέτρα μέχρι 21 Ιουνίου 2021: Τί προβλέπει για τα δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 36587/10.6.2021 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00".
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, εξαιρούνται της αναστολής, οι ποινικές δίκες, που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025 καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025. Το δικαστήριο αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την διακοπή αυτών.

Σχόλια