Πρόσληψη ατόμου ειδικότητας ΠΕ Νομικού ή Διοικητικού στο Mπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

To Mπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού ή Νομικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών από ανάληψη υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες Διεύθυνσης Διοικητικού, με κάλυψη της δαπάνης από τις πιστώσεις του προγράμματος με τίτλο «Αξιολόγηση και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου