Η νέα ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα για τον Covid-19 με ισχύ από 14 - 24 Μαϊου 2021 (φεκ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα ΚΥΑ 29922/13.5.2021 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00". Στις σελίδες 22482-22488 του ΦΕΚ (αρ.3 του πίνακα) ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των δικαστηρίων, εισαγγελιών, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογίου.

Σχόλια