Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Νομική Σχολή Αθηνών

Η Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγήτρια κυρία Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τριετή θητεία από 01.9.2021 έως 31.8.2024. 

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 9η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ώρα 9.00 έως 14.00. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, με την ίδια εκλογική διαδικασία και τις ίδιες ώρες. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής μέχρι και τη 28η Μαΐου 2021 και ώρα 14.00, με αίτηση των ενδιαφερόμενων προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (https://eprotocol.uoa.gr) ή επιστολικά και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια