Έννομες σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των μελών της και απέναντι σε τρίτους

Με αφορμή την επέτειο των 40 ετών από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΝωσης ΑΣτικολόγων και της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών διοργανώνουν διαδικτυακή σύγχρονη επιστημονική εκδήλωση (webinar) μέσω facebook στις 28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 µε θέμα: Έννομες σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των μελών της και απέναντι σε τρίτους

Εισηγητές: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Εφετών: Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές σύμφωνα με τους κανονισμούς Ρώμη 1 και Ρώμη 2 

Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ: Η επίδραση εκκρεμών δικών και δικαστικών αποφάσεων των κρατών - μελών της ΕΕ απέναντι σε τρίτα κράτη

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου