Παράταση των δικονομικών προθεσμιών στις εκκρεμείς υποθέσεις υπερχρεωμένων: Αίτημα του ΔΣΑ στις Διοικήσεις των Ειρηνοδικείων Αττικής

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας υπέβαλε στις 28.5.2021 αίτημα προς τους Προϊσταμένους των Διοικήσεων των Ειρηνοδικείων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Αθηνών, κοινοποιούμενο στον Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να παραταθούν, με Διάταξη των Διοικήσεων των άνω δικαστηρίων κατ΄ αρθ. 148 Κ.Πολ.Δ, οι προβλεπόμενες κατ΄αρθ. 4 Η, 4 4 Θ, 4 I, 4 ΙΑ ν. 3869/10 (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4745/20), δικονομικές προθεσμίες.

Τούτο διότι, εξαιτίας της μέχρι σήμερα αναστολής προθεσμιών σύμφωνα με τις διαδοχικές ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη διάταξη του αρθ. 83 παρ. 1γ του ν. 4790/21, η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων λήγει για χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις υπερχρεωμένων την ίδια ημέρα, ήτοι την 04.06.21, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος συγχρωτισμού στις γραμματείες, οι οποίες πρέπει να παραλάβουν τα σχετικά δικόγραφα και τα προσκομιζόμενα έγγραφα έγκαιρα και με τη δέουσα επιμέλεια. (πηγή:dsa.gr) 

Επισυνάπτεται εδώ το πλήρες κείμενο του υπ’ αριθ.222/27.5.2021 αιτήματος.


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου