Η νέα ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα μέχρι και 31 Μαϊου 2021: Τι αλλάζει στη λειτουργία των δικαστηρίων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ 31950/22.5.2021 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00". 

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, εξαιρούνται της αναστολής και οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2024, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2024.

Eπίσης αναφορικά με τις διοικητικές υποθέσεις, παύει η αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών που ίσχυε για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και η αναστολή της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Στα ασφαλιστικά μέτρα, επιτρέπεται πλέον η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο και για τις υποθέσεις ασφαλιστικών νομής.

Δείτε την ΚΥΑ εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου