Στο αρχείο δικογραφία για πλανόδιο πωλητή φρουτοσαλάτας που δεν φορούσε μάσκα: Έλλειψη δυνατότητας πρόκλησης κινδύνου κατά το άρ.285 παρ.1β ΠΚ (Eισαγγελική διάταξη)

Τη θέση στο αρχείο δικογραφίας για υπόθεση πλανόδιου πωλητή φρουτοσαλάτας που δεν φορούσε προστατευτική μάσκα για τον κορωνοϊό αποφάσισε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ζακύνθου με το σκεπτικό ότι το γεγονός ότι ο ύποπτος δεν φορούσε προστατευτική μάσκα κατά την πώληση φρουτοσαλάτας δεν μπορεί να υπαχθεί στο βεληνεκές του άρ. 285 παρ. 1β' Π.Κ καθώς διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις περί της δυνατότητας πρόκλησης εμπειρικού και όχι υποθετικού κινδύνου μετάδοσης της ασθένειας covid-19 σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.
H διάταξη (1856/2020) , η οποία δημοσιεύθηκε στην τ.ν.π. του ΔΣΑ, Ισοκράτης, έχει ως εξής:
«Λαμβάνω την τιμή να Σας υποβάλω συνημμένως την με ΑΒΜ: B ... σχηματισθείσα δικογραφία, που μας υποβλήθηκε από το Α.Τ. Ζακύνθου, κατά του ..., για φερόμενη αξιόποινη πράξη που έλαβε χώρα την 14.09.2020, στην ..., αναφορικά με το γεγονός της πώλησης από τον ανωτέρω φρουτοσαλάτας και ντόνατς χωρίς να φορά προστατευτική μάσκα (φερόμενη παράβαση άρ. 57 παρ. 2 Ν.4497/2017, 285 παρ. 1 εδ. β' Π.Κ. - της από 25.02.2020 Π.Ν.Π. όπως κυρώθηκε με Ν.4682/2020 σε συνδ. με την με αρ. Δ1 α/ Γ.Π.οικ.52976 Υπουργική Απόφαση) και Σας αναφέρω ότι δεν άσκησα ποινική δίωξη για το ανωτέρω συμβάν, αλλά έθεσα την υπόθεση στο αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 43 Κ.Π.Δ. γιατί η φρουτοσαλάτα δεν αποτελεί βιομηχανικό προϊόν κατά την έννοια του Ν.4497/2017, και επίσης από μόνο του το γεγονός ότι ο ανωτέρω ύποπτος δεν φορούσε προστατευτική μάσκα κατά την πώλησή της δεν μπορεί να υπαχθεί στο βεληνεκές του άρ. 285 παρ. 1β' Π.Κ., καθώς για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης αυτού απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον επαρκών ενδείξεων (σε αυτό το στάδιο) περί της δυνατότητας πρόκλησης εμπειρικού και όχι υποθετικού κινδύνου μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, ο οποίος συντρέχει όταν υφίσταται μία λειτουργική πηγή κινδύνου μετάδοσης του ιού covid 19, όπερ και στην προκείμενη υπόθεση δεν προέκυψε. Επίσης, φρονούμε ότι η προκείμενη παράβαση (μη χρήση μάσκας) βρίσκεται εκτός της παρεχόμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης του τυπικού ποινικού νόμου του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Π.Ν.Π. όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4682/2020, καθώς η μη χρήση μάσκας δεν μπορεί να υπαχθεί ούτε στο γενικό πλαίσιο που το άρθρο πρώτο της ως άνω κεκυρωμένης Π.Ν.Π. θέτει.
Συνεπώς αποτελεί μόνον διοικητική παράβαση, για την οποία ήδη επιβλήθηκε το νόμιμο πρόστιμο».  (πηγή:ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ)

Σχόλια