Δυνητικά τα τεστ του covid-19 για τους δικηγόρους (ΚΥΑ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ 24527/19.4.2021 "Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές". Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ, οι δικηγόροι που προσέρχονται στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες, στα στρατιωτικά δικαστήρια, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων δύνανται να υποβάλλονται σε διαγνωστικούς ελέγχους εφαρμοζομένων αναλογικά των σχετικών διατάξεων που ισχύουν για τους δικαστές και εισαγγελείς.

Δείτε την ΚΥΑ εδώ

Σχόλια