Μη νόμιμη η υποχρέωση κατάθεσης της συμφωνίας διαζυγίου στο κτηματολόγιο ως προϋπόθεση μεταβίβασης περιουσίας - Παραβίαση προσωπικών δεδομένων (ΕΔΔΑ)

Απόφαση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων εξέδωσε στις 6 Απριλίου 2021 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπόθεση Liebscher v. Austria (αρ. προσφυγής 5434/17). Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορούσε σε μεταβίβαση περιουσίας μετά από έκδοση συναινετικού διαζυγίου και την απαίτηση να κατατεθεί η πλήρης συμφωνία του διαζυγίου που περιελάμβανε προσωπικά δεδομένα στο κτηματολόγιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Ο προσφεύγων , επικαλούμενος το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στο σεβασμό στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή), ισχυρίστηκε ότι η υποχρέωση για κατάθεση της συμφωνίας του συναινετικού διαζυγίου στο σύνολό της στο κτηματολόγιο, όπου θα ήταν δημόσια προσβάσιμη, ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της περιουσίας, παραβίαζε το δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή, και ειδικότερα στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ και καταδίκασε την Αυστρία επιδικάζοντας και 1874 ευρώ για έξοδα.

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια