Υπερχρεωμένα- Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης: Πλημμέλεια του αρθρ.560 παρ.6 ΚΠολΔ λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας

ΑΠ 120/2021 (πολ.) Αίτηση ν.3869/2010 -Συμπλήρωση-διόρθωση με τις προτάσεις σε α' βαθμό και εξέταση του στοιχείου της παραβιάσεως του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως κατ'αρθρ.10 ν.3869/2010. Πλημμέλεια του αρθρ.560 παρ.6 ΚΠολΔ λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας από το β' βαθμιο Δικαστήριο. Αναίρεση της εφετειακής απόφασης και παραπομπή για εκδίκαση με νέα σύνθεση. (ο αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε από τη Δικηγόρο Έλενα Κονομόδη)

Kρίνοντας όμως έτσι το εν λόγω Δικαστήριο διέλαβε στην απόφασή του, αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της ανειλικρίνειας της δήλωσης του αιτούντος που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ανεπαρκείς αιτιολογίες, με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή ή μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 10 παρ.1 του ν.3869/2010 που προπαρατέθηκε, την οποία παραβίασε εκ πλαγίου, στερώντας με τον τρόπο αυτόν την απόφασή του από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, ενώ κατά της παραδοχές της προσβαλλομένης, με βάση εκκαθαριστικό σημείωμα που προσκόμισε ο αιτών, για το έτος 2011 προκύπτουν επιπλέον εισοδήματα 1710 ευρώ από εκμίσθωση ακινήτου….για τον ίδιο και 19.954,97 ευρώ από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις για τη σύζυγό του και ο αιτών παρέλειψε να δηλώσει αυτά από βαριά αμέλεια, εν συνεχεία δεν διευκρινίζεται εάν τα ίδια εισοδήματα, ως αποκτηθέντα κατά το έτος 2011, υπήρχαν και κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής της ένδικης αίτησης (3-2-2012) και ποια ήταν τα πραγματικά εισοδήματα του αιτούντος και της συζύγου του κατά τον ίδιο χρόνο. Κατά συνέπεια ο μοναδικός λόγος της αίτησης αναίρεσης είναι βάσιμος». (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της Έλενας Κονομόδη, Δικηγόρου Αθηνών). 

Δείτε την απόφαση εδώ


Σχόλια