Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4792/2021: Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των προθεσμιών και Παράταση του δικαστικού έτους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4792/2021 "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις". 
Στο άρθρο 25 του νόμου, υπάρχει ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών και στο άρθρο 26 υπάρχει διάταξη για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021.
Ειδικότερα:
Άρθρο 25 : Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών 
Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας για τον υπολογισμό των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών, λογίζεται η ημερομηνία άρσης της αναστολής των προθεσμιών, η οποία επήλθε με τη λήξη ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1194), ήτοι η 6η.4.2021.
Άρθρο 26 : Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021 
Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2021 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2021.

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
αυτό πλέον καταλαμβάνει και τις προθεσμίες της τακτικής διαδικασίας;