Αποποίηση ανηλίκου - Πλάνη των γονέων ως προς την προθεσμία αποποίησης - Η 4μηνη προθεσμία ξεκίνησε από την ημέρα επίσκεψης σε δικηγορικό γραφείο

Ειρηνοδικείο Μαραθώνος 3/2021 (εκουσία):  Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο – Αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ανήλικων τέκνων να τους δοθεί άδεια για την αποποίηση. (για τους αιτούντες παραστάθηκε η δικηγόρος Αγγελική Βαγενά).

«Αποδείχθηκε ότι οι αιτούντες , που δεν διαθέτουν  ειδικές νομικές γνώσεις κληρονομικού δικαίου, οι οποίες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πασίδηλο, ή δίδαγμα κοινής πείρας και λογικής, ώστε να μπορεί βασίμως να υποστηριχθεί ότι έχουν εμπεδωθεί από το μέσο, συνετό, κοινωνικό άνθρωπο, που δεν έχει λάβει νομική παιδεία και κατάρτιση, τελούσαν σε πλάνη ως προς το αφετήριο γεγονός της προθεσμίας αποποιήσεως, καθόσον θεωρούσαν εσφαλμένα ότι η επαγωγή της κληρονομιάς του ως άνω αποβιώσαντος προς τα ανήλικα τέκνα τους δεν θα γινόταν προτού αυτά ενηλικιωθούν και ότι η αποποίηση της κληρονομιάς θα έπρεπε να γίνει από τους ίδιους μετά την ενηλικίωσή τους…Είναι προφανές ότι οι αιτούντες δεν ήθελαν να αποκτήσουν τα ανήλικα τέκνα τους την ιδιότητα των κληρονόμων του αποβιώσαντος, ούτε βέβαια η αποποίηση της μητρός των ανηλίκων έγινε προς το σκοπό αυτό, αλλά αντιθέτως έγινε διότι γνώριζε ότι ο αποθανών θείος της, ήταν κατάχρεος όσο ζούσε… Ειδικότερα η πλάνη τους συνίστατο στο ότι δεν γνώριζαν καθ΄όλο το χρονικό διάστημα που έπρεπε να αποποιηθούν, για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους, την κληρονομιά, την ύπαρξη της προθεσμίας του άρθρου 1847 ΑΚ προς αποποίηση και την κατά το άρθρο 1850 του ίδιου Κώδικα νομική σημασία της παρόδου της προθεσμίας αυτής άπρακτης. Ως εκ τούτου η τετράμηνη προθεσμία του άρθρου 1847 ΑΚ δεν εκκίνησε την επομένη της ημερομηνίας αποποίησης (1-12-2005) από την δεύτερη των αιτούντων, αλλά από τις 01-11-2020, με την επίσκεψη τους σε δικηγορικό γραφείο, οπότε και ενημερώθηκαν για τις σχετικές διατάξεις του νόμου, σύμφωνα και με την ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα και αδερφού της δεύτερης των αιτούντων…Δέχεται την Αίτηση». (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της Δικηγόρου Αθηνών, Αγγελικής Βαγενά)

Δείτε την απόφαση εδώ


Σχόλια