Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Αρείου Πάγου μέχρι 3 Μαϊου 2021

Ακολουθεί ανακοίνωση του Αρείου Πάγου για τη λειτουργία του έως και τις 3 Μαϊου 2021: "Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.26380/23-4-2021 (ΦΕΚ 1682/24-4-2021 τ.Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 06.00' έως και τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 06.00', η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 851/19-4-2021 ανακοίνωσή μας. Θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό Covid-19, εντός του κτιρίου του Αρείου Πάγου, όπως αυτή ορίζεται και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 2876/9-11-2020 ανακοίνωσή μας, που έχει τοιχοκολληθε ί στην είσοδο του Αρείου Πάγου και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.areiospagos.gr


Σχόλια