Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα μέχρι Μ.Δευτέρα 26.4.2021 - Τί προβλέπει για τα δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα ΚΥΑ 24489/17/4/2021 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00". Σύμφωνα με το άρθρο 1 , προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου). Στις σελίδες 18397-18413 προβλέπεται ο τρόπος λειτουργίας των δικαστηρίων, εισαγγελιών, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογίου.

Σχόλια