Τροποποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση τροποποίησης της προκήρυξης διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:
1.Η αναβολή του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 για την Παρασκευή 28.5.2021, το Σάββατο 29.5.2021 και την Κυριακή 30.5.2021 με το ίδιο πρόγραμμα εξεταζομένων μαθημάτων, όπως αυτό είχε προσδιορισθεί με την αρχική προκήρυξη. 
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θα έχουν συμπληρώσει μέχρι και την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού τον νόμιμο χρόνο άσκησης (18 μήνες). 
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν μέχρι και την Τρίτη 18.5.2021 να καταθέσουν την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, όπου υπάγεται ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος. 
4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 2/9.2.2021 απόφασης (Γ΄ 323).

Σχόλια