Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη νέα εποχή- Με αφορμή τη θέση σε ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, το Παρατηρητήριο Συνταγματικών Εξελίξεων και οι Εκδόσεις Σάκκουλα διοργανώνουν Διαδικτυακή Εκδήλωση την Μεγάλη Δευτέρα, 26.4.2021, ώρα 18:30-20:00 , με θέμα: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη νέα εποχή- Με αφορμή τη θέση σε ισχύ του 15ου Πρωτοκόλλου

Ομιλητές:
Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ευαγγελία Νίκα, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Γιάννης Κτιστάκις, Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Συντονιστής:
Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος του Ιδρύματος Τσάτσου

Δήλωση Συμμετοχής εδώ

Σχόλια