Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών: Πρόεδρος ο Παναγιώτης Δανιάς

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 8ης Μαρτίου 2021 για τη διετία 2021–2023, συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 16 Μαρτίου 2021 ως εξής: 

  • Πρόεδρος: Παναγιώτης Δανιάς , Εφέτης Δ.Δ.
  • Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Δρακόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
  • Γενική Γραμματέας: Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
  • Ταμίας: Βασίλειος Μανιατόπουλος, Πρωτοδίκης Δ.Δ.
  • Μέλη: Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βασίλης Φαϊτάς , Εφέτης Δ.Δ., Γεώργιος Ρέκκας, Εφέτης Δ.Δ.

Σχόλια