Πρακτικός Οδηγός Ποινικού Δικαίου – Υποδείγματα δικογράφων – Εξουσιοδοτήσεις

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος με τη τη συνεργασία της παράταξης «Σύγχρονη Δικηγορία… στην Πράξη» παρουσιάζουν το βιβλίο «Πρακτικός Οδηγός Ποινικού Δικαίου – Υποδείγματα δικογράφων – Εξουσιοδοτήσεις – Μέρος Πρώτο», το οποίο αποτελεί μία δωρεάν προσφορά προς όλους τους δικηγόρους.

“Ζούμε σε μία εποχή όπου η Δικηγορία αλλάζει ριζικά. Οι επί μία δεκαετία συνεχείς αλλαγές αλλά και η τελευταία περιπέτεια του Covid – 19 έχουν οδηγήσει το Δικηγορικό Λειτούργημα σε μία περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Το βιβλίο αποτελεί το πρώτο μέρος μίας τρίτομης συλλογής, η οποία θα διατίθεται δωρεάν και στην οποία θα περιλαμβάνονται υποδείγματα δικογράφων για όλο το φάσμα της ποινικής δικηγορίας” αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γώγος.

Το βιβλίο , το οποίο προλογίζει ο Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Μιχάλης Καλαντζόπουλος, θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία των επιμελητών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – The Greek Lawyer

Σχόλια