Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτου: Η τράπεζα συμπεριέλαβε τον Αύγουστο στον υπολογισμό του 7μήνου για τον προσδιορισμό του πλειστηριασμού

Μον.Πρωτ.Αθηνών 93/2021 (Τμήμα Ανακοπών κατά Αναγκαστικής Εκτέλεσης)

(Οι ανακόπτοντες παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Γεωργίου Λ.Καλτσά) 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο Αύγουστος δεν υπολογίζεται στο υποχρεωτικό 7μηνο, που πρέπει να διατρέξει από την περάτωση της κατάσχεσης έως και τη διενέργεια του αναγκαστικού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Η Τράπεζα προσδιόρισε τον πλειστηριασμό στις 03.03.2021, μέσα επτά (7) μήνες και έντεκα ημέρες από την περάτωση της κατάσχεσης, που έλαβε χώρα στις 20.07.2020. Πλην όμως, στον υπολογισμό του επταμήνου, συμπεριέλαβε και το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου, κατά παράβαση της διάταξης του αρ. 940Α, 998 παρ. 2, 954 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ΚΠοΛΔ, διότι η επτάμηνη προθεσμία αναστέλλεται από 1η έως 31 Αυγούστου (ανάλογη εφαρμογή αρ. 147 παρ.2 ΚΠολΔ). [legalnews24.gr]

Ακυρώνεται η κατασχετήρια έκθεση.

Δείτε την Απόφαση εδώ

* Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Γεωργίου Λ.Καλτσά, Δικηγόρου, Σωτήρος Διός 6-Πειραιάς, τηλ.επικ. 2104119287-2104171385, κιν: 6972397827

Ακολουθήστε το Legalnews24.gr στο Google News για συνεχή νομική ενημέρωση, νομολογία και αρθρογραφία

Δείτε ακόμα: Κατάσχεση ακινήτου αξίας 250.000 ευρώ για οφειλή 4.082 ευρώ : Ακύρωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας


Σχόλια