Η πανδημία του covid-19 εγείρει σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΔΔΑ

Η αυξημένη πόλωση και οι προκλήσεις για τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρώπης, μαζί με την παγκόσμια πανδημία του COVID-19, είναι πιθανό να δημιουργήσουν την πιο δύσκολη περίοδο που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ). Μιλώντας στην ετήσια συνέντευξη τύπου του δικαστηρίου στο Στρασβούργο, ο Πρόεδρος Ρόμπερτ Σπάνο είπε ότι η δημοκρατία, η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και το κράτος δικαίου αμφισβητούνται όλο και περισσότερο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόσθεσε ότι η συνεχιζόμενη πανδημία έχει ήδη εγείρει ορισμένα σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αναλογικότητας των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη νομική βάση αυτών των μέτρων και τη χρήση εσωτερικών διαδικασιών για την επιβολή κυρώσεων σε πράξεις ή παραλείψεις. Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΑ υπογράμμισε ότι το Δικαστήριο μπόρεσε να συνεχίσει το έργο του παρά την πανδημία, αποφασίζοντας σε περισσότερες από 39.190 αιτήσεις το 2020 και πραγματοποίησε για πρώτη φορά διαδικτυακές δημόσιες ακροάσεις.

Ωστόσο, στο τέλος του 2020 εκκρεμούσαν περίπου 62.000 αιτήσεις. Το 70% αυτών των αιτήσεων αφορούσε μόνο τέσσερα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις Ρωσία (13.650), Τουρκία (11.750), Ουκρανία (10.400) και Ρουμανία (7.550) . Ο Πρόεδρος Spano τόνισε την επιτυχία των αλλαγών στις μεθόδους εργασίας του ΕΔΔΑ για τη μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων και είπε ότι η πολιτική προτεραιότητας του Δικαστηρίου θα ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να συμβάλει στη μείωση των χρονοδιαγραμμάτων. Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΑ τόνισε επίσης τη δεσμευτική και σαφή υποχρέωση κάθε κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, κάτι που όπως είπε είναι θεμελιώδους σημασίας για το σύστημα και «ξεκάθαρο» από νομική άποψη. (legalnews24.gr/ coe.int)

Σχόλια