Έρχονται αλλαγές στους βασικούς Κώδικες- Τί δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε συνέντευξη του

Συνέντευξη παραχώρησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας στην εφημερίδα Τα Νέα της 13-14.2.2021. Τα βασικά σημεία της συνέντευξης:

Για ΚΠολΔ: «Αυτή τη στιγμή η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία επεξεργάζεται τις επικείμενες τροποποιήσεις προκειμένου να αρθούν οι υπάρχουσες στρεβλώσεις και να προσαρμοστεί ο Κώδικας στις νέες ηλεκτρονικές δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιπλέον, η ίδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή εξετάζει την ενσωμάτωση στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του θεσμού της «πιλοτικής δίκης» που ήδη λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στη διοικητική δικαιοσύνη, και η οποία φιλοδοξούμε πως θα επιταχύνει σημαντικά την πολιτική δίκη».

Για αλλαγές σε νομοθετήματα: «Εχουμε δρομολογήσει πρόσθετες μεταρρυθμίσεις όπως οι αλλαγές στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών, ενώ ολοκληρώνουμε τις παρεμβάσεις μας στους Κώδικες εξετάζοντας πιθανές τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Τέλος, έχει ήδη εκκινήσει ο διάλογος με τη Διοίκηση της Εθνικής Σχολής Δικαστών για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Σχολής, τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και την ενίσχυση της διαρκούς επιμόρφωσης των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων».

Για Ποινικό Κώδικα: «Συστήσαμε μια Διαρκή Επιτροπή Παρακολούθησης των νέων Κωδίκων, η οποία ανέλαβε να προβεί με τρόπο συστηματικό στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Όσα απεχθή είδαν το φώς της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να εξαντληθούν από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του ΠΚ όλα τα περιθώρια αυστηροποίησης των ποινών και επέκτασης του χρόνου παραγραφής και για τα αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα σε βάρος ανηλίκων».

Για την ψηφιακή δικαιοσύνη: «Η ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, οι ηλεκτρονικές επιδόσεις, και η ηλεκτρονική παραλαβή των αποφάσεων αποτελούν πλέον απτή πραγματικότητα για τους έλληνες πολίτες. Επιπλέον, πριν από λίγες μέρες εγκαινιάστηκε το σύστημα απομαγνητοφώνησης και στα ποινικά δικαστήρια, ενώ ως τον Ιούνιο του 2021 θα έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως η  κατάθεση δικογράφων στα διοικητικά δικαστήρια όλης της επικράτειας. Παράλληλα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια δέσμη πρόσθετων δράσεων εντός του έτους, όπως το άυλο διαζύγιο, το ηλεκτρονικό μητρώο αφερεγγυότητας, ενώ έρχονται τα ηλεκτρονικά πινάκια και οι καταθέσεις μαρτύρων μέσω τηλεδιάσκεψης».

Για τους πλειστηριασμούς: «Στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που ισχύει τόσο για την Αττική όσο και για την υπόλοιπη Ελλάδα, το καθεστώς της αναστολής των πλειστηριασμών παρατείνεται για όσο διάστημα είναι κλειστά τα δικαστήρια. Έτσι, για όλη αυτή την περίοδο που οι επιχειρήσεις υπολειτουργούν και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασίας, τόσο η επαγγελματική στέγη, όσο και οι κατοικίες των Ελλήνων πολιτών, παραμένουν απόλυτα προστατευμένες».

Για τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο: «Με το Νομοσχέδιο που επεξεργαζόμαστε επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ένα επαρκές και λειτουργικό πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ των διαζευγμένων γονιών σε ότι αφορά την άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε αυτή την προσπάθεια αξιοποιούμε το νέο θεσμικό εργαλείο της διαμεσολάβησης. Παράλληλα, επιχειρούμε να θωρακίσουμε θεσμικά περαιτέρω τη δικαστική κρίση, η οποία συνεχίζει να διαμορφώνεται από το υπέρτατο κριτήριο του αληθούς και πραγματικού συμφέροντος του παιδιού. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των νέων διατάξεων, μόλις εξαντληθεί ο διάλογος με όλους τους επιστημονικούς φορείς που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των παιδιών». (πηγή:ministryofjustice.gr)

Σχόλια