Εξ' αποστάσεως, μέσω διαδικτύου η ορκωμοσία των πτυχιούχων της Νομικής Σχολής Αθηνών

Εξ’ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών μέσων θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των πτυχιούχων της Νομικής Σχολής Αθηνών περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. Η τελετή θα γίνει εξ αποστάσεως, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας CiscoWebexMeetings, ως εξής:

  • Α έως ΚΑΡΑΓ. στις 09:30
  • ΚΑΡΑΜ. έως Ν στις 11:00
  • Ξ έως Ψ στις 12:30

Οι πτυχιούχοι πρέπει να συνδεθούν στην ως άνω πλατφόρμα, 30΄ νωρίτερα από τις αναγραφόμενες ώρες.

Οι πτυχιούχοι θα λάβουν πρόσκληση για να συμμετέχουν στην τελετή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν κατά την αίτηση ορκωμοσίας.

Όσοι πτυχιούχοι δεν λάβουν πρόσκληση μέχρι και την Πέμπτη 18.02.2021, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: giorgos_zaf@law.uoa.gr. Παρακαλείσθε να ελέγξετε και τους φακέλους spam / ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Το πτυχίο και η καθομολόγηση θα σταλούν ηλεκτρονικά, στις δηλωμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, έως και Παρασκευή 05.03.2021.

H  συμμετοχή σε τελετή ορκωμοσίας, για τη λήψη του πτυχίου, είναι υποχρεωτική. (πηγή:law.uoa.gr)

Σχόλια