Σεξουαλική παρενόχληση δικηγόρων: Ερωτηματολόγιο

Σκοπός του Ερωτηματολογίου- που συμπληρώνεται ανώνυμα και δεν συγκεντρώνει κανένα δεδομένο δράστη/θύματος- είναι να δημιουργηθεί μια πρώτη εικόνα για την έκταση των περιστατικών προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και ελευθερίας στον δικηγορικό κλάδο, εστιάζοντας στους/στις συνεργάτες ή όποιον όρο υποκρύπτει την εξαρτημένη σχέση εργασίας μεταξύ δικηγόρων και στους/στις μισθωτούς/τές δικηγόρους, αλλά και συμπεριλαμβάνοντας άλλο τυχόν πλαίσιο. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, θα δημοσιοποιηθούν και θα είναι στη διάθεση κάθε παράταξης, συλλογικότητας ή ατόμου για να τα αξιοποιήσει στο πλαίσιο πίεσης προς τον ΔΣΑ, για τη λήψη μέτρων προς υποστήριξη των θυμάτων, ενθάρρυνσή τους να καταγγείλουν και στηλίτευση, τιμωρία και αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών. Η παρούσα είναι πρωτοβουλία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων. Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο εδώ

Σχόλια