Ένορκες βεβαιώσεις: Να λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρων και όχι Ειρηνοδικών ζητάει η Ένωση Δικαστών

Την καθιέρωση της δυνατότητας λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων για δικαστική χρήση ενώπιον δικηγόρων και την παράλληλη κατάργηση της σχετικής αρμοδιότητας των Ειρηνοδικών με τροποποίηση του άρθρου 421 ΚΠολΔ, ζητάει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με σχετικό αίτημα που υπέβαλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της Ένωσης κατά την συνεδρίαση του στις 6 Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε ομόφωνα να υποβάλει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης το παρακάτω αίτημα:

Α) σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις  για δικαστική χρήση  α) Να  καθιερωθεί  η δυνατότητα λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου και παράλληλα να καταργηθεί η σχετική αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 421 ΚΠολΔ),

β)  να διερευνηθεί  η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, ως ΝΠΔΔ.

Β) σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται για μη δικαστική χρήση α) Τον περιορισμό της χρήσης τους στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τη Διοίκηση η απόδειξη περιστατικών ενώπιον της και αντικατάστασή τους από υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 ν. 1599/1986 ,

β) Να καθιερωθεί η  αρμοδιότητα λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων από την δημόσια Αρχή στην οποία προορίζονται να προσαχθούν ως αποδεικτικό μέσο.

Δείτε το αίτημα εδώ

Σχόλια