Λειτουργία του ΣτΕ μετά την δημοσίευση της Κ.Υ.Α. 6877/29-1-2021

To Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, ημερ.1.2.2021:

«Μετά την δημοσίευση της Κ.Υ.Α. 6877/29-1-2021 (Β’ 431), το Συμβούλιο της Επικρατείας επανέρχεται σε κανονικό καθεστώς συζητήσεως των υποθέσεων. Ειδικότερα, οι υποθέσεις που δηλώνονται προς συζήτηση συζητούνται χωρίς να απαιτείται πλέον η υποβολή δηλώσεων από όλους τους διαδίκους. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4764/2020 ισχύει επταήμερη προθεσμία από την συζήτηση για την προσκόμιση πληρεξουσίου και υπομνήματος

Εξακολουθεί η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, δηλ. ο μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων στις αίθουσες συνεδριάσεων ανέρχεται σε 15 και τουλάχιστον 1,5 μ. απόσταση μεταξύ τους. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική».

Σχόλια