Δικαστική Συνεργασία σε Αστικές & Εμπορικές Υποθέσεις μετά το Βrexit

Η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μία σειρά από θέματα ιδιαίτερα σοβαρά έως και απλά, άλλα από τα οποία λύθηκαν ως ένα βαθμό άλλα δεν επιλύθηκαν ενώ υπήρξαν και άλλα που κατά βάση δεν αντιμετωπίστηκαν. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει το ζήτημα της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων ιδίως σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Εξαιρετικοί, νέοι κατά βάση νομικοί με ιδιαίτερη ενασχόληση στο αντικείμενο και με άριστη γνώση των αγγλικών πραγμάτων, υπό τον συντονισμό του καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, κ. Πάρι Αρβανιτάκη, θα προσεγγίσουν με τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους τα ανακύπτοντα ζητήματα για τη Δικαστική Συνεργασία σε Αστικές & Εμπορικές Υποθέσεις μετά το Βrexit και τις επιπτώσεις στην ελληνική έννομη τάξη.

Το Δ.Σ. της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος με τη συνεργασία των εκδόσεων Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 6 μ.μ.

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο www.sakkoulas.gr

Η εκδήλωση αυτή θα καταβληθεί προσπάθεια να μεταδίδεται ταυτόχρονα και μέσω του YouTube.

Σχόλια