Brexit: Τί θα ισχύει για τους δικηγόρους της ΕΕ και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το Ηνωμένο Βασίλειο απώλεσε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που είχε ως κράτος μέλος της ΕΕ και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης. Δεν θα επωφελείται πλέον από την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ενιαία αγορά και στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ, ούτε από τις πολιτικές και τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με άλλες τρίτες χώρες).

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία και των 27 κρατών μελών, θα πρέπει να εκδώσει απόφαση με την οποία θα εγκρίνει την υπογραφή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και την προσωρινή εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου 2021. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μπορεί να υπογραφεί επίσημα η συμφωνία. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει τη συμφωνία.Ως τελευταίο στάδιο από την πλευρά της ΕΕ, το Συμβούλιο πρέπει να εκδώσει την απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: τις εμπορευματικές συναλλαγές και τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, το ψηφιακό εμπόριο, τη διανοητική ιδιοκτησία, τις δημόσιες συμβάσεις, τις αεροπορικές και οδικές μεταφορές, την ενέργεια, την αλιεία, τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, τη συνεργασία στον τομέα επιβολής του νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, τη θεματική συνεργασία και τη συμμετοχή σε ενωσιακά προγράμματα. Στηρίζεται σε διατάξεις που διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Προβλέπει η συμφωνία την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων;

Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος της ΕΕ και της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, οι υπήκοοί του και οι πολίτες της ΕΕ στους οποίους είχαν αναγνωριστεί επαγγελματικά προσόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο επωφελούνταν από καθεστώς απλουστευμένης —σε ορισμένες περιπτώσεις αυτόματης— αναγνώρισης σε άλλες χώρες της ΕΕ, το οποίο επέτρεπε σε επαγγελματίες, όπως γιατροί, νοσηλευτές, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι, δικηγόροι, αρχιτέκτονες ή μηχανικοί, να παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από την 1η Ιανουαρίου, κατά γενικό κανόνα, οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, ανεξάρτητα από τον τόπο απόκτησης των επαγγελματικών τους προσόντων, και οι πολίτες της ΕΕ με επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να μεριμνούν για την αναγνώρισή τους στο αντίστοιχο κράτος μέλος βάσει των υφιστάμενων επιμέρους κανόνων κάθε χώρας για τα επαγγελματικά προσόντα υπηκόων τρίτων χωρών μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Ωστόσο, η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας προβλέπει μηχανισμό βάσει του οποίου η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν αργότερα να συμφωνήσουν, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένα επαγγέλματα, σε πρόσθετες ρυθμίσεις για την αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων επαγγελματικών προσόντων.

Οι δικηγόροι της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να παρέχουν νομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως;

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα επιτρέπουν σε δικηγόρους του άλλου Μέρους να παρέχουν νομικές υπηρεσίες που σχετίζονται ειδικά με την άσκηση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της χώρας στην οποία έχουν λάβει άδεια βάσει «επαγγελματικού τίτλου της χώρας καταγωγής» τους.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν θεωρείται ότι είναι διεθνές δίκαιο, αλλά αντίθετα το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο οι δικηγόροι της ΕΕ είναι εγκατεστημένοι ή έχουν αποκτήσει τον «επαγγελματικό τίτλο της χώρας καταγωγής» τους. (πηγή europa.eu)

Σχόλια