Νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων: Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Τέθηκε στις 7.1.2021 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων». Όπως αναφέρεται στη σχετικη ανακοίνωση του Υπ.Δικαιοσύνης, με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της διοικητικής της υποστήριξης από το Σώμα των δικαστικών υπαλλήλων, η οργάνωση και λειτουργία του οποίου ανασχεδιάζεται προς τον σκοπό αυτό, με τη σύνταξη νέου Κώδικα. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ

Σχόλια εδώ

Σχόλια