Θέσεις διδακτικού προσωπικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Γ. Σ. του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αποφασίζει τη δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/1980, μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της πίστωσης από το ΥΠΑΙΘ

Δύο θέσεις μερικής απασχόλησης

1. Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνής και Ενωσιακή Συνεργασία σε Ποινικές Υποθέσεις» [Κωδικός Μαθήματος 120527], - μάθημα ΥΠ Ζ΄ εξάμηνο 3 ΔΜ, 6 ECTS. 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως. 

2. Γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτικά Συστήματα και Καθεστώτα στη Μ. Ανατολή» [Κωδικός Μαθήματος 120418], - μάθημα ΥΠ Ζ΄ εξάμηνο 3 ΔΜ, 6 ECTS. 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως.

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια