Πρόσληψη διδάσκοντος/ουσας Δικαστική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα βάσει του Π.Δ.407/80 στη Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρόσληψη θα είναι πλήρους απασχόλησης με μισθολογική αντιστοιχία Επίκουρου Καθηγητή, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος: ΨΧ115-Δικαστική Ψυχολογία, του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021- χρονικό διάστημα 5 μήνες. Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από 21.1.2021 έως 05.02.2021.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια