Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ για τα μέτρα με ισχύ μέχρι και Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/30-1-2021 ΚΥΑ "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00". Για τη λειτουργία των δικαστηρίων, εισαγγελιών, στρατιωτικών δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογίου, γίνεται αναφορά στις σελίδες από 3199 έως 3214 του ΦΕΚ.

Σχόλια