Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με τα μέτρα από 25.1.2021 έως και 1.2.2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992"Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00". Στο άρθρο 1 παρ.1 Α/Α 4 (σελ.1695-1704 του ΦΕΚ) ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των δικαστηρίων, εισαγγελιών, στρατιωτικών δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογίου.

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr