Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ για δικαστήρια μέχρι 11 Ιανουαρίου 2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ/2-1-2021 ΚΥΑ " Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00". 

Για Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" δείτε εδώ

Ολόκληρη η ΚΥΑ είναι διαθέσιμη εδώ


Σχόλια