Δίκαιο και Θρησκεύματα - Ελλάδα, Ευρώπη

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ- Eλλάδα, Ευρώπη. (Συλλογικό) - Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, καθιερώθηκε μεταξύ άλλων και η διδασκαλία του Διακλαδικού Σεμιναρίου υπό τον τίτλο "Δίκαιο και Θρησκεία". Ως σκοπός του νέου αυτού μαθήματος τέθηκε η πολυεδρική επιστημονική προσέγγιση των νέων νομικών δεδομένων που θέτει κατά τις τελευταίες δεκαετίες η ανάδυση καινοφανών προκλήσεων από την επιρροή της θρησκείας στον ελληνικό και ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο, όπως το γεγονός αυτό επιμαρτυρείται από την προϊούσα αύξηση της συναφούς νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το παρόν συλλογικό έργο περιλαμβάνει μελέτες συναδέλφων οι οποίοι τίμησαν με τη διδασκαλία τους το Διακλαδικό Σεμινάριο, προσθέτοντας επιστημονική ποιότητα και σύγχρονους προβληματισμούς σε επίκαιρα ζητήματα της πολυεπίπεδης θεματικής του. Η επίτομη δημοσίευση των κειμένων που ακολουθούν, ως κύριο σκοπό έχει τη διευκόλυνση των φοιτητών και φοιτητριών του Σεμιναρίου στη μελέτη τους, ενόψει μάλιστα και της παρατηρούμενης ελλείψεως ολοκληρωμένων και έγκυρων σχετικών έργων. (Εκδόσεις Παπαζήσης-Δεκέμβριος 2020)

Σχόλια