Ποινική Δικαιοσύνη και Έγκλημα – Τα Ελληνικά Θεμέλια

Ποινική Δικαιοσύνη και Έγκλημα – Τα Ελληνικά Θεμέλια / Χαράλαμπος Νικ.Δημόπουλος: Η επιστημονική σειρά "Ποινική Δικαιοσύνη και Έγκλημα" επιδιώκει την ανάδειξη αυτών των δύο βασικών μεγεθών του εγκληματικού φαινομένου στη θεωρητική και θεσμική διάστασή τους. Ως εκ τούτου, το συγγραφικό πεδίο αναφοράς τους είναι ευρύ, δυναμικό και πολύπτυχο. Η διαλεκτική σχέση εγκλήματος και κυρωτικής αντιμετώπισής του παρουσιάζει ένα εντεινόμενο ενδιαφέρον, τόσον ως προς την ακριβή και ορθολογική περιγραφή και οριοθέτηση του πρώτου σκέλους, όσο ως προς την ανάγκη επισήμανσης και θεσμικής υπόδειξης ή ανάλυσης του πολύμορφου, νομικά τολμηρού και κοινωνικά αποτελεσματικού κυρωτικού οπλοστασίου, για την αυτονόητη υπέρβαση του εγκλήματος, την εμπέδωση της κοινοτικής τάξης και την παγίωση ενός ειρηνόφιλου αντεγκληματικού κλίματος και φρονήματος. Ασφαλώς, πίσω από την εγκληματική σκηνή εγκαταβιώνουν οι πρωταγωνιστές του εγκληματικού επεισοδίου και δράματος (δράστης και θύμα), οι φορείς ποινικής κοινωνικοποίησης (εργολάβοι ηθικής), οι διάφοροι διωκτικοί και κατασταλτικοί μηχανισμοί της εγκληματικότητας (λ.χ. αστυνομία - φυλακές). (Από τον πρόλογο της έκδοσης /εκδόσεις Παπαζήση Νοέμβριος 2020)

Σχόλια