Προκήρυξη διαγωνισμού για 5 θέσεις στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Εισηγητή του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αριθμός των θέσεων κατανέμεται ανά τμήμα της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ως εξής: Α) Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου: δύο (2) θέσεις. Β) Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου: τρεις (3) θέσεις. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια