Αποτελέσματα Διαγωνισμού Δικηγόρων Εξεταστικής Περιόδου Α 2020

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργειου Δικαιοσύνης τα Αποτελέσματα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Δικηγόρων Εξεταστικής Περιόδου Α 2020

Δείτε εδώ τα Αποτελέσματα Α  2020_Επιτυχόντες_Αθήνα

Και εδώ τα Αποτελέσματα_Α_2020_Επιτυχόντες_Επαρχία

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων εξεταστικής περιόδου A 2020 παρακαλούνται, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω COVID 19, να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά για το διορισμό τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ilampropoulou@justice.gov.gr ή NHatziharalambus@justice.gov.gr ή ehassani@justice.gov.gr ή απευθείας στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου protokolo@justice.gov.gr. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των δικαιολογητικών ταχυδρομικά στην διεύθυνση Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα, προς Τμήμα Α4. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια