Ενώ εσύ κοιμόσουν…

Του Γεράσιμου Βασ. Θεοδωράτου, Δικηγόρου Κεφαλληνίας, παρ’ Αρείω Πάγω

Μια είδηση που πέρασε εις τα ¨ψιλά γράμματα¨ κάποιων εφημερίδων, που συνήθως τα αφήνουμε απαρατήρητα, λησμονούντες ίσως ότι πολλάκις πίσω από τους πηχυαίους τίτλους κρύβονται μεγάλα ψέματα …

Η Βουλή των Ελλήνων λοιπόν, αντισυνταγματικά, διά των άρθρων 33 και 34 του Ν. 4734/8-10-2020(ΦΕΚ Α' 196), που αφορά τα πετσοκομμένα αναδρομικά δια εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, στερεί το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας σε όσους συνταξιούχους δεν είχαν ασκήσει σχετική αγωγή μέχρι και 8.10.2020, και δη δεν τους επιτρέπει να ασκήσουν αγωγή, διότι ¨αποσβένει¨ μονομερώς ο Νόμος την απαίτησή των δια το επιπλέον.

Ήτοι αυτό που η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας δεν απαγόρευσε στους συνταξιούχους με τις πρόσφατες, σχετικώς εκδοθείσες, αποφάσεις της, έσπευσε ο Νομοθέτης να απαγορεύσει, στερώντας από μια ευάλωτη κατηγορία Πολιτών το δικαίωμα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, και δη διά αξιώσεις δια τας οποίας η Δικαιοσύνη, εις παρομοίας υποθέσεις, έχει κρίνει ότι στηρίζονται σε νομικά βασίμους λόγους.

Παρακάμφθηκε από το Νομοθέτη και η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έθετε έντονα ζητήματα συνταγματικότητας δια την κατάργηση του δικαιώματος των συνταξιούχων να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη μετά την καταβολή των αναδρομικών.

Βέβαια, τα Δικαστήρια σε βάθος χρόνου ίσως και αυτά κρίνουν ως αντισυνταγματικάς τας ως άνω διατάξεις.

Αρκεί μόνον οι συνταξιούχοι αυτοί να έχουν την υπομονή αρκετών εισέτι ετών δια να δουν τη δικαίωσή των, αλλά και την οικονομική αντοχή δια έναν δικαστικό αγώνα.

Δια το ακριβές της αντιγραφής του μονολόγου τινός

Γεράσιμος Θεοδωράτος, δικηγόρος

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου