Θέση Νομικού στην Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Γενεύη

Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, προκηρύσσει μία θέση Νομικού στην Υπηρεσία Υποστήριξης προγράμματος και Διαχείρισης της αρμοστείας .Απαιτείται πτυχίο νομικής και μεταπτυχιακό στο δίκαιο, δημόσια διοίκηση, κοινωνικές επιστήμες ή συναφή τομέα. Πτυχίο στους παραπάνω τομείς σε συνδυασμό με 2 έτη προϋπηρεσία μπορεί να γίνει δεκτό ελλείψει μεταπτυχιακού τίτλου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 7 Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Σχόλια