Ιδρύθηκε Σχολή Δικαστών στην Κύπρο με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση δικαστικών λειτουργών

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών Νόμος 101 (Ι) του 2020.

Σύμφωνα με το νόμο, η Σχολή Δικαστών έχει αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστών, καθώς και να διεξάγει έρευνες σε θέματα που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη.

Η Σχολή Δικαστών έχει έδρα το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου προβλέπεται εισαγωγικός διαγωνισμός γραπτός και προφορικός για τη Σχολή Δικαστών, στην Κύπρο η Σχολή Δικαστών έχει μόνο επιμορφωτικό σκοπό και απευθύνεται σε ήδη διορισμένους δικαστές.

Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο οι δικαστές των πρωτόδικων δικαστηρίων διορίζονται χωρίς διαγωνιστική διαδικασία από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο , ένα σώμα που απαρτίζεται από τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για το διορισμό, προαγωγή και μετάθεση όλων των Δικαστών και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επ' αυτών.

Οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σχόλια