Ίδρυση Γραφείου Εκτέλεσης Αποφάσεων του ΕΔΔΑ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’αρ.285/23.7.2020 Απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «Οργάνωση και λειτουργία του Σχηματισμού Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Δικαστηρίων Αλλοδαπής, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε. και Γ.Δ.Ε.Ε) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ίδρυση Γραφείου Εκτέλεσης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α.».

Σύμφωνα με την απόφαση, στον Σχηματισμό Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Δικαστηρίων Αλλοδαπής, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε. και Γ.Δ.Ε.Ε.) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, λειτουργούν εφεξής δυο Γραφεία:

α) Το Γραφείο Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Δικαστηρίων Αλλοδαπής, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε. και Γ.Δ.Ε.Ε.) και

β) Το Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.).

Το Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων Ε.Δ.Δ.Α. επικουρεί τον Πρόεδρο του ΝΣΚ κατά την άσκηση των προβλεπόμενων στις παρ. 2 γ), δ) και ε) του άρθρου 8 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α’ 324) αρμοδιοτήτων του, έχει δε τη γενική εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της συμμόρφωσης στις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., από την κοινοποίηση της απόφασης, μέχρι και την οριστική αρχειοθέτησή της.

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Στήριξε το LegalNews24.gr