Υποχρεωτική η χρήση μάσκας εντός των δικαστικών αιθουσών του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, «καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων).

Στους κύριους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών θα διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

Αναγκαία καθίσταται η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων.

Ειδικά για τα ακροατήρια κατά τη συζήτηση υποθέσεων καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων τα είκοσι (20) έως τα είκοσι πέντε (25), ανάλογα με τη σειρά των εκφωνούμενων υποθέσεων, όπως αυτές αναγράφονται στο έκθεμα. Η εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται με ευθύνη των Προέδρων ή των Δικαστών που Προεδρεύουν στη σύνθεση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 16η.7.2020 έως και την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, ήτοι έως και την 15.9.2020».


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου