Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Νομική Σχολή Αθηνών

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» σε μαθήματα των κάτωθι επιστημονικών πεδίων της Νομικής Σχολής:

 - «Αστικό Δίκαιο»

- «Εργατικό Δίκαιο»

- «Ποινικές Επιστήμες»

- «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο»

- «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31.7.2020

Δείτε την Πρόσκληση εδώ


Σχόλια