Θέση Νομικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αττικής εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 16623/17-07-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο 01 – Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ»: Θέση 05: Νομική Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Ποσό Σύμβασης: 20.000 ευρώ. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 3.8.2020.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου